Kantyxegatan 25, 213 76 MALMÖ, Tel: 040-22 12 30

Kristoffer Johansson
VD/Ägare

Mob: 070-5954509
kristoffer@jbpab.se

Mats Jakobsson
Arbetsledare plåt/bygg

Mob: 070-8338156
mats@jbpab.se

Per Andersson
Arbetsledare plåt/smide

Mob: 070-2472961
per@jbpab.se

Mickael Wingren
Plåtslagare