VentiSafe – ventilerat plåtbeslag.

Intermittent ventilerat fästbleck i rostfri 0,5mm plåt.
Kan fås i olika utformning och storlek.
Luftnings arean är 60cm² / m.

En säker ventilation för alla luftade konstruktioner.
Vi anpassar beslaget för alla typer av fasad- och takkonstruktioner.

” Förhindrar snö och regn att blåsa in i luftad konstruktion… ”

PRODUKTBLAD